Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor Kraamzorg Midden Nederland B.V., gevestigd op de Stadsring 89, 3811 HP Amersfoort, van toepassing zijnde disclaimer.

Privacy statement

Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Kraamzorg Midden Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je om ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door Kraamzorg Midden Nederland B.V.

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Kraamzorg Midden Nederland B.V. en daaraan gerelateerde partners/bedrijven, waaronder Adviespunt Borstvoeding. Jouw gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier

Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een inschrijving doen of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Kraamzorg Midden Nederland B.V. worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse

Kraamzorg Midden Nederland B.V. gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies

Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovengenoemde statistiekenprogramma zogenaamde “cookies” op jouw computer opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij jouw computer herkennen wanneer je onze website later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor jouw computer en kan bestaan uit jouw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop jij onze website hebt bezocht en welke delen van de site je hebt bekeken. Je kunt jouw browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je een cookie ontvangt en natuurlijk kan je de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat je niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.